tư vấn thẩm tra

CTY CP ĐẦU TƯ – KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

DANH MỤC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THẨM TRA TIÊU BIỂU

Stt Số, ngày HĐKT Nội dung và tính chất của HĐKT Tên công trình –
Quy mô công trình
Tên và địa chỉ đơn vị ký HĐKT Thời gian thực hiện HĐKT  Giá trị HĐKT 
0 1 2 3 4 5                            6
1 0307/HĐKT- IC.07
ngày 15/10/07
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tính dự toán CT: Trường tiểu học Giồng Găng Trường Tiểu học Giồng Găng, công trình DD cấp III Ban QLDA H.Tân Hồng
ĐC: Ấp 3,TT Sa Rài, H.Tân hồng. T.Đồng tháp
10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng             23,700,000
2 0407/HĐKT-IC.07
 ngày 15/10/2007
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán CT: Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp  Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, công trình DD cấp III Ban QLDA H Tân Hoàng
ĐC: Ấp 3, TT Sa Raì ,H.Tân Hoàng, T.Đồng Tháp
10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng             12,500,000
3 0507/HĐKT-IC.07
 ngày 15/10/2007
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: Trường THCS Nguyễn Du Trường THCS Nguyễn Du, công trình DD cấp III Ban QLDA H Tân Hoàng
ĐC: Ấp 3, TT Sa Raì ,H.Tân Hoàng, T.Đồng Tháp
10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng             12,600,000
4 0807A/HĐKT-IC.07  ngày 27/08/2007 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán CT: trường THCS Thới Hòa – huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương   Trường THCS Thới Hòa, xã Thới hòa – huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương  Cty TNHH tư vấn XD Quang Vinh 30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             56,391,961
5 Số 190/HĐTVXD-TTTK&DT ngày 30/10/2008 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nhà học đa năng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Nhà học đa năng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.             50,494,000
6  02/HĐKT.IC.09
 ngày 08/04/2009
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán: Trụ sở viện kiểm sát Nhân Dân Quận 5 Trụ sờ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 5 Viện kiểm sát Nhân Dân Q5,
 ĐC: 103 đường Ngô Quyền, P11, Q5, TP.HCM
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             25,716,000
7 12/HĐKT.IC.09 ngày 06/11/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: Trụ báo bão và ATNĐ Rạch Bùn tỉnh Tiền Giang. Trụ báo bão và ATNĐ Rạch Bùn tỉnh Tiền Giang Sở TN va MT tỉnh Tiền Giang     
ĐC: Số 11 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho Tiền Giang
15 ngày kể từ khi ký kết HĐ             13,107,000
8 13/HĐKT.IC.09 ngày 12/11/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế huyện Bến Lức – Tỉnh Long An. Trung Tâm Y Tế huyện Bến Lức – Tỉnh Long An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
9 14/HĐKT.IC.09 ngày 12/11/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế huyện Châu Thành- Tỉnh Long An. Trung Tâm Y Tế huyện Châu Thành- Tỉnh Long An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
10  15/HĐKT.IC.09 ngày 30/11/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế TP  Tân An. Trung Tâm Y Tế TP  Tân An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
11 16/HĐKT.IC.09 ngày 30/11/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế huyện Cần Giuộc. Trung Tâm Y Tế huyện Cần Giuộc- Tỉnh Long An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
12 17/HĐKT.IC.09  ngày 07/12/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế huyện Tân Hưng. Trung Tâm Y Tế huyện Tân Hưng- Tỉnh Long An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
13  18/HĐKT.IC.09 ngày 07/12/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế huyện Tân Thạnh. Trung Tâm Y Tế huyện Tân Thạnh – Tỉnh Long An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
14  19/HĐKT.IC.09 ngày 07/12/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mới Trung Tâm Y Tế huyện Thạnh Hoa. Trung Tâm Y Tế huyện Thạnh Hóa – Tỉnh Long An Sở y tế Long An
ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             29,000,000
15 21/HĐKT.IC.09 ngày 21/04/2009 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán: Trụ sở làm việc viện thực hành quyền công tố và KS xét xử phúc thẩm tại TP.HCM. Trụ sở làm việc Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM Viện thưc hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM
ĐC: 33 Hàn Thuyên, Quận1, TP.HCM
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             32,999,000
16 HĐ 93/HĐ-QLDA ngày 07/04/2009  Thẩm tra dự toán CT:XD mới trụ sở uỷ ban ND P.Cầu Ông Lãnh.   Trụ sở uỷ ban ND P.Cầu Ông Lãnh Ban QLDA đầu tư – xây dựng công trình quận 1 08 ngày kể từ khi ký kết HĐ             16,774,808
17  ngày 07/04/2009  Thẩm tra thiết kế baûn vẽ thi coâng vaø tổng dự toaùn. CT: Đầu tư Trường Phước Kiển, Nhà Bè   Trường Phước Kiển,  Nhà Bè ĐC: 151 Ký Con_P.Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM 30 ngày           106,388,706
18 05A/HĐ-TTDT ngày 10/06/2009   Tư vấn thẩm tra dự toán điều chỉnh bổ sung, công trình: Trường THCS Phước Kiển 1 – Cơ sở 2.   Trường THCS Phước Kiển 1 – Cơ sở 2. Ban QLDA Đầu tư XD công trình Huyện Nhà Bè
ĐC: 330 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
10 ngày tính từ ngày bàn giao hồ sơ dự toán.               8,016,237
19 122/HĐ-QLDA ngày 20/04/2009  Thẩm tra dự tóan CT:XD mới Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão    Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão  Ban QLDA đầu tư – xây dựng công trình quận 1
ĐC: 151 Ký Con, P.Nguyễn Thi Bình, Q1, Tp.HCM
05 ngày kể từ khi ký kết HĐ               9,732,899
20  306/2009/HĐ -BQLĐT ngày 15/10/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Dự án XD mới Trường THCS Bình Trị Đông.  XD mới Trường THCS Bình Trị Đông Ban Q L đầu tư – xây dựng công trình Quận Bình Tân
ĐC: 400 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM
60 ngày kể từ khi ký kết HĐ           106,907,000
21  307/2009/HĐ -BQLĐT ngày 05/10/2009 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Dự án XD mới Trường THCS An Lạc. Trường THCS An Lạc Ban Quản lý đầu tư – xây dựng công trình quận Tân Bình 60 ngày kể từ khi ký kết HĐ           121,920,000
22  01A/HĐKT.IC.10 ngày 02/03/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: XD mở rộng Trường tiểu học Tân Thạnh. Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ  92.406.000 
23  02A/HĐKT.IC.10 ngày 03/06/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: xây dựng thay thế đạt chuẩn trường tiểu học Phạm Văn Cội. XD thay thế đạt chuẩn trường tiểu học Phạm Văn Cội Ban QLDA khu vực Đầu tư – XD Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             75,862,529
24  01B/HĐKT.IC.10 ngày 03/03/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CT: Xây dựng nhà văn hóa cho cụm xã An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức.  Xây dựng nhà văn hóa cho cụm xã An Nhơn Tây, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             45,475,000
25 03A/HĐKT.IC.10 ngày 15/06/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình : Khu dân cư ECOLAKES.
Địa điểm xây dựng: Mỹ Phước, X.Tân Thới Hiệp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Khu dân cư ECOLAKES Công ty cổ phần SETIABECAMEX.
Địa chỉ: Ecolakes, Mỹ phước, ấp 3A, X.Thới Hịệp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ  112.582.425
PLHD 147.240.000  
26 13/HĐKT.IC.10 ngày 01/12/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CTXD: XD mở rộng Trường THCS Nhuận Đức.
ĐĐ: Xã Nhuận Đức-Huyện Củ Chi-Tp.HCM.
Xây dựng mở rộng Trường THCS Nhuận Đức. Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ           106,423,000
27 10A/HĐKT.IC.10 ngày 03/11/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán CTXD: XD mở rộng Trường tiểu học Liên Minh Công Nông.
ĐĐ: Ấp Bầu Tre 2- X.Tân An Hội-Huyện Củ chi-TP.HCM.
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Liên Minh Công Nông. Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.
60 ngày kể từ khi ký kết HĐ  83.568.000
PLHD 83.039.000 
28 Số …….ngày 23/11/2010 Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tooàn chịu lực và chứng nhân sự phù hợp về chất lượng công trình: Trụ sở Bảo hiểm xã hội Quận Tân Phú, TP.HCM.
ĐĐ: Số 1348D Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
Kieåm tra, chöùng nhaän coâng trình: Truï sôû Baûo hieåm xaõ hoäi Quaän Taân Phuù TP.HCM. BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH.
ÑÑ: 117C Nguyeãn Ñình Chí, phöôøng 15, Quaän Phuù Nhuaän, TP.HCM.
Keå töø ngaøy kyù keát ñeán sau 15 ngaøy             23,000,000
29  12/HĐKT.IC.10 ngày 26/11/2010 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  CTXD: XD mở rộng Trường tiểu học Trần Văn Chẩm.
ĐĐ: X Phước Vĩnh An-Huyện Củ Chi-TP.HCM.
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Trần Văn Chẩm. Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.
60 ngày kể từ khi ký kết HĐ             59,199,000
30 14/HĐKT.IC.10
ngày 03/12/2010
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán CTXD: XD mở rộng Trường tiểu học Phú MỸ Hưng
Đ Đ: Ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM
Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Phú Mỹ Hưng Ban QLĐT XD công trình huyện củ chi
ĐC:  Khu phố 7, TT Củ Chi, H Củ chi, tp.HCM
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             98,823,000
31  10/HĐKT.IC.11 ngày 26/01/2011 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán CTXD: Xây dựng trại tạm giam công an Huyện Củ Chi.
ĐĐ:Tân Thông Hội, X.Phước Vĩnh An – Huyện Củ Chi – TP.HCM.
Xây dựng trại tạm giam công an Huyện Củ Chi. Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi.
ĐC: Khu phố 7, TT Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ             58,205,000
32  06/HĐKT.11 ngày 14/05/2011 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Xây dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng xí nghiệp in tài chính.
Địa điểm: lô A1, A2 cụm công nghiệp-khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân, X. Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
Xây dựng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng xí nghiệp in tài chính. CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. HỒ CHÍ MINH.
ĐC: Số 23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM.
Kể từ ngày ký kết hợp đồng đến 10 ngày sau khi đơn vị thiết kế hoàn thành bàn giao           120,000,000
33 15B/HĐKT.IC.11 ngày 21/06/2011  Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà khách T78.
Địa điểm: 78 Trần Quốc Toản, P.7, Quận 3, TP.HCM
Cải tạo sửa chữa Nhà khách T78 Cục Quản Trị T78
ĐC: 87 Trần Quốc Toản, P.7, Quận 3, TP.HCM
90 ngày kể từ khi ký kết HĐ             43,424,000
34 Số 19/HĐKT.IC.11 ngay 03/10/2011 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Sữa chữa, bảo trì coâng trình bệnh viện đa khoa tỉnh Sở y tế Long An            ĐC: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An. 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng và bên B nhận đủ hồ sơ             40,055,000
35 11/HĐKT.13 Ngày 22/07/2013 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng cơ sở hạ tầng cấp điện, nước, viễn thông đường vào trường Đại Học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn.
Đ/C: 273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, Tp. HCM
Từ khi ký kết đến khi phê duyệt             10,422,000
36 Số 05-03/HĐKT.14 ngày 09/04/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Đường Trường học (Từ đường Trịnh Quang Nghị đến đường Tân Liêm) Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phong Phú.
Địa chỉ: D11/34 Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM
10 ngày kể từ khi hai bên ký kết Hợp đồng và Bên B nhận đủ hồ sơ  11.725.000
QT 11.492.000  
37 Số 10A/HĐKT.12
ngày 01/08/12
Tư Vấn Thẩm Tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục phát sinh khối lượng phần xây lắp và Phát sinh TB nội thất văn phòng, vòm mái che, thay đổi hàng rào mặt trước Trụ sở làm việc Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Tp. HCM Viện thưc hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM
ĐC: 33 Hàn Thuyên, Quận1, TP.HCM
30 ngày             12,429,000
38 Số: 03/HĐKT.12 ngày 01/02/2012. Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự án: Xây dựng mở rộng trường THCS Phước Vĩnh An Xây dựng mở rộng trường THCS Phước Vĩnh An Ban QLĐTXD công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP.HCM.
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ           126,098,224
39 Số 02/HĐKT.12 ngày 01/02/2012 Tư vấn thẩm tra thiết kế  và dự toán, dự án: Xây dựng mở rộng trường THCS An Phú Xây dựng mở rộng trường THCS An Phú Ban QLĐTXD công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP.HCM.
30 ngày kể từ khi ký kết HĐ           127,553,782
40 Số 04/2014/HĐTT-SH-LP ngày 02/05/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phần kết cấu Khu nghỉ dưỡng biển Phi Lao.
Địa điểm: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công ty TNHH Lộc Phúc.
Địa chỉ: 75 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
10 ngày kể từ khi hai bên ký kết Hợp đồng và Bên B nhận đủ hồ sơ             40,000,000
41 Số 13/HĐKT.14 ngày 19/09/2014 Tư vấn thẩm tra dự toán Văn phòng làm việc.
Địa chỉ: 129-131 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Công ty CP TM – DV Bến Thành.
Địa chỉ: 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
30 ngày kể từ khi hai Bên ký kết Hợp đồng và Bên B nhận đủ HS             59,075,000
42 Số 18/HĐKT.14 ngày 10/12/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Mở rộng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa
20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và bên B nhận đủ hồ sơ tài liệu có liên quan             40,655,768
43 Số 15/HĐKT.14 ngày 13/10/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Xây dựng Trường tiểu học Nhuận Đức huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ ngày ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TK&DT.           135,215,000
44 Số 14/HĐKT.14 ngày 13/10/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Xây dựng Trường Mần non An Nhơn Tây huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ ngày ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TK&DT.             64,597,000
45 Số 211/HĐ – BQL ngày 01/10/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Thế huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ ngày ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TK&DT.           145,041,000
46 Số 10/HĐKT.14 ngày 01/10/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Xây dựng Trường Mầm non An Phú huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ ngày ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TK&DT.             64,609,000
47 Số 01A/HĐKT.14 ngày 29/04/2014 Thẩm tra thiết kế BVTC  – dự toán Xây dựng nhà lồng chợ Long Thạnh Mỹ UBND P Long Thành Mỹ Q9
 ĐC: Số 325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thành Mỹ, Q.9, Tp.HCM.
30 ngày kể từ khi 2 bên ký kết hợp đồng               8,522,104
48 Số 77/2014/BQL ngày 15/04/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi.
15 ngày từ ngày ký kết HĐ và Bên B nhận đủ hồ sơ               9,476,000
49 Số 217/1/HĐ – BQL ngày 08/10/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Xây dựng Trường Tiểu học Tân Trung huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi.
30 ngày từ  ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TKvà DT.  141.450.000
QT 121,845,500  
50 Số 08/HĐKT.14 ngày 29/09/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Xây dựng Trường Tiểu học Tân Tiến huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ  ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TKvà DT.   113.175.000
Quyết định phê duyệt xuống 103.271.500  
51 Số 212/HĐ-BQL ngày 02/10/2014 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng Trường Tiểu học Phước Hiệp huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,HCủ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ  ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TKvà DT.           150,056,000
52 Số 156/HĐKT.15 ngày 17/06/2015 Tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán Xây dựng mới Trường Mầm non Trung Lập Hạ BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày được tính từ ngày ký Hợp đồng  106.334.000
QT 92.506.000 
53 Số 02C/HĐKT.15 ngày 15/05/2015 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Sửa chữa, nâng cấp trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Địa chỉ: Số 2-4 Lưu Văn Lang, p Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
30 ngày               8,595,655
54 Số 09102015/HĐTVTĐ ngày 09/10/2015 Tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT của hai gói thầu “Tư vấn QLDA” và gói thầu”Hỗn hợp (TK, cung cấp thiết bị, lắp đặt và TCXD – gói thầu EPC)” Đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn thuộc Trung tâm nghiên cứu triển khai khu CN cao. Trung tâm NC triển khai khu công nghệ cao.
ĐC: Lô I3, Đ N2, Khu CN cao,P Tân Phú, Q 9, TP.HCM.
Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt kết quả LCNT.             17,220,000
55 Số 02A/HĐKT.15 ngày 27/05/2015 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú huyện Củ Chi BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi,H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày được tính từ ngày ký Hợp đồng           118,835,000
56 Số 08A/HĐKT.15 ngày 29/07/2015 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mới Trường Mầm non Trung Lập Thượng (ấp Ràng) Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày từ ký HĐ và bên B nhận đủ hồ sơ TK và DT.             65,819,000
57 Số 98/HĐKT.15 ngày 30/10/2015 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Cải tạo và trang trí nội thất lầu 1 – Khách sạn Sài Gòn. Công ty CP KS Sài Gòn.
ĐC: 41-47 Đông Du, quận 1, TP.HCM.
30 ngày kể từ khi hai Bên ký kết HĐ và Bên B nhận đủ hồ sơ             12,600,000
58 Số 08/HĐKT.15 ngày 27/07/2015 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng Trường trung học cơ sở Phước Thạnh Ban QLĐT XD công trình Huyện Củ Chi – Xã Phước Thạnh, huyện củ Chi 30 ngày           107,204,000
59 Số 52/HĐ-BQL ngày 17/02/2016 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mới Trường Mầm non Bán trú Phước Hiệp Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ             89,300,000
60 Số 07/HĐKT.16
Ngày 07/07/16
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Sửa chữa nâng cấp trụ sở Huyện Uỷ Củ Chi Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
10 ngày               8,353,000
61 01A/HĐKT.17 ngày 21/03/2017 Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo sữa chữa trường MN Hoàng Minh Đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
4 tháng có PLHĐKT               4,981,000
62 01B/HĐKT.17 ngày 21/03/2017 Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo sữa chữa trường THCS Tân Thạnh Đông  Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
4 tháng có PLHĐKT               6,672,000
63 02/HĐKT.17 ngày 27 /03/2017 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Văn phòng cho thuê Công TNHH MTV WYNASEAN INU VIỆT NAM 15 ngày               5,000,000
64 09/HĐKT.17 ngày 22/05/2017 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Công ty CP SX XD TM Đại Thịnh 20 ngày             90,177,776
65 06/HĐKT.17 ngày 10/05/17 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mở rộng trường THCS An Nhơn Tây Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày             64,981,000
66 07/HĐKT.17 ngày 10/05/17 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mở rộng trường THCS Hoà Phú Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
30 ngày             88,261,000
67 247/HĐ-BQL ngày 18/07/17 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Sửa chữa Uỷ ban nhân huyện Củ Chi Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
15 ngày               6,385,000
68 12/HĐKT.17 ngày 28/07/17 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Khu du lịch Siva – Mũi Né- Phân kỳ 2, giai đoạn 1 Công ty CP Bến Thành Mũi Né 30 ngày           215,000,000
69  390/HĐ-SH ngày 06/10 /2017 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng nhà xe một và các hạng mục trong khuôn viên Uỷ ban Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
20 ngày               4,883,000
70 449/HĐ-BQL ngày 06/11/17 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng nhà xe 2, sửa chữa cải tạo nhà ăn và hoa viên Uỷ ban Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình H Củ Chi
Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, H Củ Chi, TP.HCM.
20 ngày               4,731,000
71  03 /HĐKT.17 ngày 19/09/2017 Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư Đầu tư xây dựng Viện sốt rét -Ký sinh trùng -Côn trùng Tp.HCM, cơ sở tại Huyện Hóc Môn Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp HCM 30 ngày             48,279,040
72 02/2018/HĐ-QPTNO ngày 09/01/2018 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng công trình công cộng
Nhờ ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hiệp Thành, quận 12
Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm: phường Hiệp Thành, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
30 ngày 39,600,000
73 ……/HĐ-SH ngày 11/01/2018 Tư vấn thẩm tra dự toán. Chăm sóc công viên và cây xanh đô thị năm 2018. Ban Quản lý  Đầu Tư Xây Dựng Công trình Huyện Củ Chi.
Địa điểm: TT Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM
15 ngày (cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ)  18,000,000
74 ………/HĐTT-SH ngày 02/02/2018 Tư vấn thẩm tra dự toán. Nạo vét bùn cống hố ga năm 2018 Ban Quản lý  Đầu Tư Xây Dựng Công trình Huyện Củ Chi.
Địa điểm: TT Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM
15 ngày (cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ) 15,785,000
75 47/HĐ-SH ngày 05/02/2018 Tư vấn thẩm tra dự toán. Quét rác trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018,2019,2020 Ban Quản lý  Đầu Tư Xây Dựng Công trình Huyện Củ Chi.
Địa điểm: TT Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM
15 ngày (cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ). 59,646,000
76 03A/HĐKT.18 ngày 30/03/2018. Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Xây dựng trường mầm non Trung An 1. Ban Quản lý  Đầu Tư Xây Dựng Công trình Huyện Củ Chi.
Địa điểm: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM.
20 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ). 132,028,000
77 12/HĐTT.18 ngày 10/04/2018 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.            
 Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
20 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ). 490,000,000
78 13/HĐKT.18 ngày 10/04/2018 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.  Xây dựng trường trung học cơ sở Tân Phú Trung 2. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM
20 ngày (cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ). 175,933,000
79  14/HĐKT.18 ngày 17/04/2018 Tư vấn thẩm tra dự toán Thu gom vận chuyển rác trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018, 2019, 2020. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện Củ Chi .
Địa chỉ: TT Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM
15 ngày (cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ)              65,042,000
80 27/HĐKT.18 ngày 23/02/2018 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Xây dựng nhà ở của đại đội dân quân cơ động theo đề án 595, nhà kho vật chất làm nhiệm vụ A2, phòng chống lụt bão và khán đài lễ cho ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi  – TP. HCM
30 ngày             49,878,000
81 30/HĐKT.18 ngày 25/05/2018 Tư vấn thẩm tra dự toán thiết bị Trang thiết bị phục vụ yêu cầu dạy học thuộc khối mầm non Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi  – TP. HCM
10 ngày               4,532,000
82 233/HĐ-BQL ngày 04/06/2018 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Lê Thị Pha Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị Trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP. HCM
30 ngày       123,854,000
83 40/HĐKT.18 ngày 05/06/2018 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Cải tạo hoa viên Trụ sở Huyện ủy Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị Trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP. HCM
15 ngày           8,100,000
84 233/HĐ-BQL ngày 11/06/2018 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Lê Thị Pha Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi.
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị Trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP. HCM
ĐT: 028.38.920.677
30 ngày       123,854,000
85 02/2018/TTrKT-THPTBTXUAN ngày 17/07/2018 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng, sửa chữa nâng cấp Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đ/c: Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 38 229 688
20 ngày       195,000,000
86 46/HĐKT.18 ngày 14/08/18 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Cải tạo, sửa chữa tại 108 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1 và 194 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1 Công ty Cổ phần TM – DV bến thành
2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1
10 ngày         15,000,000
87 …../HĐKT.18 ngày…./…./2018 Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết Đầu tư xây dựng Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM, cơ sở tại Huyện Hóc Môn Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM
Đ/C: 699 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP.HCM
ĐT: 028.3923.9946
30 ngày       106,000,000
88     80 /HĐKT.18 ngày 18/10/2018 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Xây dựng Hội trường UBND Xã Trung Lập Hạ Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Củ Chi
Địa chỉ: Khu phố 7 – Thị Trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP. HCM
ĐT: 028.38.920.677
10 ngày          10,954,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *