Góp ý việc thực hiện Dự án Tổ hợp chung cư H098 và T106 tại TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án Tổ hợp chung cư H098 và T106 (Dự án) tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Theo nội dung Văn bản số 752/UBND-ĐT ngày 08/3/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh và hồ sơ gửi kèm, Dự án có quy mô khoảng 0,899ha, trước đây được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố là chủ đầu tư, để xây dựng chung cư bằng nguồn vốn ngân sách với mục tiêu phục vụ tái định cư (Quyết định số 138/QĐ-SXD-PTN ngày 20/8/2009).

Ngày 04/6/2010, UBND TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 2604/UBND-ĐTMT chấp thuận chủ trương giao Cty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng (Cty Lắp máy) làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu chung cư tái định cư này.

Theo đó, ngày 04/8/2010, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-SXD-TĐDA điều chỉnh Quyết định số 138/QĐ-SXD-PTN ngày 20/8/2009; theo đó, phê duyệt chủ đầu tư dự án là Cty Lắp máy; chủ đầu tư tự ứng vốn thực hiện dự án xây dựng khu chung cư tái định cư.

Ngày 07/3/2011, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về thuận giao đất cho Cty Lắp máy để xây dựng chung cư tái định cư tại phường 11, quận 6.

Trên cơ sở rà soát và xác định không còn nhu cầu tái định cư tại Dự án, UBND thành phố, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích đầu tư Dự án từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở thương mại tại Văn bản số 1194/UBND-ĐTMT ngày 18/3/2016, các Quyết định số: 646/QĐ-SXD-TĐDA ngày 27/5/2016; 5270/QĐ-UBND ngày 7/10/2016; điều chỉnh tên Dự án, cơ cấu sử dụng đất và giao Cty Lắp máy thực hiện dự án nhà ở thương mại – Tổ hợp chung cư H098 và T106 tại các Quyết định số 452/QĐ-SXD-TĐDA ngày 21/4/2017; 5521/QĐ-UBND ngày 17/10/2017.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số 752/UBND-ĐT nêu trên, đến năm 2012, khối nhà T106 đã thi công đến sàn tầng 9, khối H098 đã thi công đến sàn tầng 2 và đã dừng thi công từ năm 2012.

Do không còn nhu cầu làm nhà ở tái định cư nên thành phố đã có các văn bản nêu trên chuyển đổi mục đích đầu tư dự án và kiến nghị cho phép Cty Lắp máy – là chủ đầu tư Dự án này được tiếp tục triển khai Dự án theo quy định tại điểm I, khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai 2013.

Pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định về thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại.

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì việc lựa chọn chủ đầu tư nhà ở thương mại phải thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án.

Tại điểm 1, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ Dự án, Bộ Xây dựng nhận thấy kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số 752/UBND-ĐT ngày 08/3/2019 cần được xem xét trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của Dự án.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh nêu tại Văn bản số 752/UBND-ĐT ngày 08/3/2019 thì đề nghị UBND thành phố căn cứ các quy định của pháp luật để xác định giá trị quyền sử dụng đất phải nộp ngân sách phù hợp với mục đích sử dụng đất, bảo đảm theo giá thị trường, không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Mặt khác, việc điều chỉnh, chuyển đổi quỹ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại tại Dự án phải được cập nhật vào Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố.

Theo Huyền Trang

Báo Xây Dựng

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *