Lập dự án đầu tư và tư vấn thiết kế

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỒNG HÀ   DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ  Stt Số và ngày HĐKT Nội dung và tính chất của HĐKT Tên công trìnhQuy mô công trình Tên và địa chỉ đơn vị ký HĐKT Thời gian…