Viện là nơi gửi gắm những ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mọi người và biến những điều đó trở thành hiện thực.