DANH MỤC HỢP ĐỒNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ

STTNỘI DUNG HỢP ĐỒNG

DỰ ÁN – QUY MÔ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

1

Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán công trình

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.
– Công trình công nghiệp, cấp II.
– Nhóm dự án:  Nhóm B.

Công ty cổ phần SX – XD – TM Đại Thịnh

838.400.000