• Viện ABCI bán sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cần chứ không phải bán sản phẩm, dịch vụ mà Viện có.
  • Thấu hiểu khách hàng và có trách nhiệm cao với công việc là nền tảng để xây dựng niềm tin với khách hàng.
  • Uy tín và chất lượng là thước đo giá trị của Tổ chức.
  • Đổi mới và sáng tạo không ngừng nhằm đem đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt hơn.