Viện xây dựng và quản trị kinh doanh mang sứ mệnh đem đến cho mọi người những giá trị đích thực của cuộc sống.