DANH MỤC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

STTNỘI DUNG HỢP ĐỒNG

DỰ ÁN – QUY MÔ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Xây dựng mới khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhi đồng 2.
– Loại công trình: Công trình dân dụng.
– Cấp công trình: Cấp II.

Công ty CP TV – ĐTXD Thành Công

530.000.000

2

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng huyện Củ Chi.
Loại công trình: Công trình dân dụng.
Cấp công trình: Cấp II

Công ty CP TV – ĐTXD Thành Công

492.500.000

3

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam.

Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

38.000.000

4

Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 1

Cải tạo phòng mổ và khoa điều trị cao cấp Bệnh viện 30-4

Bệnh viện 30-4

112.179.000

5

Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 2

Cải tạo phòng mổ và khoa điều trị cao cấp Bệnh viện 30-4

Bệnh viện 30-4

35.888.000

6

Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị

Cải tạo phòng lắp đặt máy; Nâng cấp, mở rộng trạm biến áp 3 pha từ 320 KVA lên 1000 KVA và hạ tầng cung cấp điện cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 256 lát, trang bị cho Bệnh viện 30-4

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

105.878.798