DANH MỤC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

STTNỘI DUNG HỢP ĐỒNG

DỰ ÁN – QUY MÔ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

1

Tư vấn quản lý dự án

Cải tạo hệ thống điện Bệnh viện nhân dân Gia Định.
– Loại công trình: Công trình dân dụng.

– Cấp công trình: Cấp II.

Công ty CP Tư vấn – Đầu tư xây dựng Thành Công

350.000.000

2

Tư vấn quản lý dự án

Kho lưu trữ hồ sơ công chứng Thành phố Hồ Chí Minh.
– Loại công trình: Công trình dân dụng.

– Cấp công trình: Cấp II.

Công ty CP Tư vấn – Đầu tư xây dựng Thành Công

175.000.000