CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN 30 – 04

Địa
điểm
:Số 09 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM
Chủ
đầu tư
:Bệnh viện 30 – 04
Quy
mô dự án
: 
Công
tác tư vấn
:Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *