CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa
điểm
:Số 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chủ
đầu tư
:Cục Hải Quan Tỉnh Bình Dương
Quy
mô dự án
:

Loại, cấp công trình: Dân dụng, cấp 2.

Số tầng: 09 tầng nổi, 1 tầng bán hầm.

Diện tích sàn sử dụng: 5.835 m2

Công
tác tư vấn
:Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *